Search on: HAZARDOUS SUBSTANCES, PRODUCTS AND MATERIALS 
Descriptors Found: 1
Displaying: 1 .. 1  

 1 / 1 DeCS     
Descriptor English:   Hazardous Substances, Products and Materials 
Descriptor Spanish:   Sustancias, Productos y Materiales Peligrosos 
Descriptor Portuguese:   Substāncias, Produtos e Materiais Perigosos 
Tree Number:   SP8.473.654.412.057
Record Number:   35142 
Unique Identifier:   DDCS035142 

Occurrence in VHL:
 
DESASTRES    
IBECS    

Similar:

 
DeCS