Search on: LEGISLATION, ENVIRONMENTAL 
Descriptors Found: 1
Displaying: 1 .. 1  

 1 / 1 DeCS     
Descriptor English:   Legislation, Environmental 
Descriptor Spanish:   Legislación Ambiental 
Descriptor Portuguese:   Legislação Ambiental 
Synonyms English:   Environmental Legislation  
Tree Number:   SP4.127.433
VS1.001.002.011
VS4.001.004.001
Record Number:   17549 
Unique Identifier:   DDCS017549 

Occurrence in VHL:
 
LILACS    
MedCarib    

Similar:

 
DeCS