Search on: TECHNIQUES, MEASURES, MEASUREMENT EQUIPMENT 
Descriptors Found: 1
Displaying: 1 .. 1  

 1 / 1 DeCS     
Descriptor English:   Techniques, Measures, Measurement Equipment 
Descriptor Spanish:   Técnicas, Medidas, Equipos de Medición 
Descriptor Portuguese:   Técnicas, Medidas, Equipamentos de Medição 
Tree Number:   SP8.473.654.692
Record Number:   35150 
Unique Identifier:   DDCS035150 

Occurrence in VHL:
 
LILACS    
BBO    
BDENF    
IBECS    

Similar:

 
DeCS