Search on: HAZARDOUS MATERIALS SPILL IN THE OCEAN 
Descriptors Found: 1
Displaying: 1 .. 1  

 1 / 1 DeCS     
Descriptor English:   Hazardous Materials Spill in the Ocean 
Descriptor Spanish:   Derrame de Materiales Peligrosos en el Mar 
Descriptor Portuguese:   Derramamento de Materiais Perigosos no Mar 
Tree Number:   SP8.473.654.412.033.038.073.430.317
Record Number:   35443 

Occurrence in VHL:
 
LILACS    
IBECS    

Similar:

 
DeCS CID-10 LILACS